06-53511164   

Portfolio

“Wij werken graag voor ondernemende organisaties”

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nationaal Archief

Gemeente Amsterdam

BIJ12- GBO Provincies

Provincie Gelderland

Provincie Noord-Holland

Provincie Limburg

Provincie Flevoland

Provincie Noord-Brabant

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Stichting Pleio

Events-IT

Ministerie van Defensie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Raad voor de Kinderbescherming

Logius

BleY praktijken

Deft

© Faasen Advies 2019